Velux logo

Rodinný dům v Kostelci u Křížků

Autor: VYŠEHRAD atelier – Jiří Smolík a Zdeněk Rychtařík Místo: Kostelec u Křížků Fotograf: Filip Šlapal WWW: www.vysehrad-atelier.cz
Rodinný dům v Kostelci u Křížků

Dům se nachází na okraji obce Kostelec u Křížků, nedaleko Prahy. Pozemek obdélného tvaru sousedí přímo s oborou. Jihovýchodní roh je protnut malým potokem. Směrem k východu svažitý pozemek s převýšením 5 metrů nabízí několik zásadních předností pro umístění a tvarování domu, zejména dálkový výhled východním a jihovýchodním směrem, výhledy jižním směrem a bezprostřední přítomnost vzrostlého lesa na západě. Dům, svojí základní protaženou hranolovou hmotou se sedlovou střechou podporující proporci pozemku, je umístěn s minimálním odstupem podél severní hranice pozemku, hřebenem kolmo ke komunikaci vedoucí podél východní hranice pozemku. Odsunutím od komunikace si vytváří adekvátní intimitu zajišťující meziprostor s plánovanou vegetační clonou. Dům si však zachovává od západního lesa odstup, aby na jižní straně západního konce domu mohl být vytvořen dostatečně dimenzovaný lesem nezastíňený pobytový prostor, s dálkovými výhledy na východ. Přístup na pozemek je z východu, ze stávající cesty. Na přístupové pojezdové ploše jsou vytvořena příležitostná parkovací stání.
Hmota domu je protáhlý zkosený hranol se sedlovou střechou a hřebenem rovnoběžným s jeho delší stranou. Vyrůstá ze svažitého terénu napříč jeho vrstevnicím. Šedá jednoduchá hmota domu komunikuje s okolím prostřednictvím parazitujících dřevěných objektů obepínajících základní hmotu. Ty jsou záměrně v kontrastu s ní expresivněji tvarovány a pojednány ve výrazném dřevěném obkladu. Hlavní hmota domu je celá obložena titanzinkovým plechem. Rámy oken jsou ve snaze splynout s šedou hmotou pojednány v antracitovém odstínu.
Základní dispoziční princip vychází z rozčlenění na určité provozní celky a z potřeb jejich umístění a návazností v souladu s konfigurací pozemku. Dům je v reakci na stoupající terén rozdělen na různé výškové úrovně, východní část je dvoupodlažní, západní jednopodlažní s posunem o půl podlaží. Ve spodním podlaží východní části domu je v návaznosti na přístupovou komunikaci umístěna část hospodářsko-technického zázemí domu (garáž, zahradní sklad, sklad, technická místnost, koupelna se saunou, fitness / pokoj hosta). Tato část je průchozí do hlavní denní obytné části, která zaujímá západní část domu. Jedná se o halový prostor obsahující kuchyni s jídelnou a tělesem krbu oddělený obývací pokoj. Do této části zasahuje ze severu část vstupu a zázemí obytného prostoru (zádveří s šatnou a pracovna v návaznosti na obývací pokoj). Na denní obytnou část navazuje na východě noční soukromá část v druhém podlaží přední části domu. Z chodby s dostatečně dimenzovaným úložným prostorem jsou přístupné dva dětské pokoje, koupelna a ložnice s šatnou, orientovaná výhledem na východ.

Použité výrobky VELUX:

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO S NÍZKOENERGETICKÝM TROJSKLEM OSAZENÉ DO  FALCOVANÉHO PLECHU BEZ LEMOVÁNÍ - GGL M08 3065

Pro vysoko umístěná střešní okna představuje elektrické ovládání pohodlný způsob řízení ventilace.

Fotografie stavby

Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků Rodinný dům v Kostelci u Křížků