Velux logo

Loft ve venušině zahradě

Autor: DI Volker Dienst, Arch. Christoph Feldbacher Místo: Rakousko Fotograf: Jörg Seiler
Loft ve venušině zahradě

Malá vesnička Willendorf v údolí Wachau se proslavila díky willendorfské Venuši, nejvýznamnějšímu nálezu z mladší doby kamenné na rakouské půdě. Vesnice je také známá velkou produkcí ovoce, především slavných místních meruněk.

Dům na domě

Mladý pěstitel ovoce ve Willendorfu chtěl přestavět starou chalupu svojí matky v samém srdci obce na moderní bydlení. Získal již stavební povolení na rekonstrukci a modernizaci domu podle standardu aktivního domu, přičemž stavět se mělo v rozlehlém ovocném sadu. Místo toho ale využil povolení k tomu, aby vybudoval udržitelný prostor k bydlení rozšířením horního patra domu. Zevnitř můžete  přehlédnout úrodu ovoce ve Venušině zahradě, která tak zůstala zachována, a údolí Dunaje na severu. Dům u Venušiny zahrady můžete brát jako příspěvek ke snížení emisí CO2 a udržitelný způsob využití stávajících venkovských staveb. Díky velkému prosklenému průčelí a širokým posuvným dveřím spojuje tento prodloužený nový  dům, z kterého přímo vidíte ovocnou úrodu, stávající prvky venkovské krajiny a nabízí kromě sadu výhled i na blízké údolí Dunaje.

Na severní stěně domu, obrácené k ulici, je uzavřená dřevěná fasáda z masivních jedlových fošen, která zajišťuje soukromí a stín. Díky jemnému světlu filtrovanému okny osazenými těsně za úrovní fasády mohou obyvatelé domu sledovat pohyb slunce.

Střecha z malých vláknitocementových tašek přesahuje i na východní stranu zdi a zvýrazňuje ji mozaiková grafika znázorňující willendorfskou Venuši, kterou ovšem poznáte jen z dálky. Rozlehlý balkón na východní straně, na kterém najdete i bylinkový záhon, slouží nejen jako propojení s venkovním prostředím, ale nabízí i spoustu výhledů (např. na zámek Aggstein na jihovýchodě). Interiér uspořádaný jako velký loftový prostor s vyvýšeným patrem na spaní, pod kterým se nachází sociální zařízení a pomocní místnosti, jako by odrážel rozlehlost dunajského údolí. Souvislý štít
domu nabízí panoramatický výhled na okolní krajinu.

Denní osvětlení v domě bylo vyhodnoceno pomocí softwaru VELUX Daylight Visualizer. Vyhodnocení ukázalo, že koeficient denního osvětlení dosahuje v obytném prostoru v průměru 8,5 %. Jedním z ohromujících aspektů tohoto projektu je rovnoměrné rozložení světla, díky kterému se místnost zdá být ještě světlejší. Pro tým projektantů i vlastníka domu bylo nejdůležitějším cílem vytvořit dostatečně soukromý prostor s velkým přísunem denního světla, který bude intenzivně propojený s okolní přírodou, a to i přes hustou okolní zástavbu. Proto byly všechny prostory v horním patře navrženy tak, aby měly dostatečné denní osvětlení, a to i v zamračených dnech. Horní patro je osvětleno díky sklu, kterého je ve štítu na severní straně více než dost a jež zároveň nabízí ničím nerušený výhled na meruňkový sad a údolí Dunaje. Vodorovná pásová okna na východní straně a strategicky rozmístěná střešní okna na západě pak propouštějí denní světlo i do odlehlejších částí místnosti. Tímto  strategickým využitím světla z nadhlavníku vzniká kvalitní denní osvětlení, které proniká světelnou šachtou ve schodišti až do přízemí. Světlo z nadhlavníku, tj. dopadající shora, je v zamračených dnech třikrát intenzivnější než světlo dopadající
z boku.

Spotřeba energie

Nové horní patro je vybudováno z dřevěných stavebních prvků s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Zateplení fasády v přízemí pomohlo splnit moderní energetické standardy pro dům jako celek. Během topné sezóny je ventilace zajištěna regulovaným domácím systémem, který umožňuje velkou míru rekuperace tepla. V letních měsících a v přechodných obdobích pak lze šetřit energii vypnutím ventilačního systému. Výměnu vzduchu totiž zajišťují okna: fasádní okna se ovládají ručně a střešní okna elektronicky. V domě zatím stále funguje původní dřevoplynový a olejový kotel, který slouží k dosažení úplné tepelné pohody a k ohřevu vody. V rámci rekonstrukce byly nicméně provedeny veškeré stavební přípravy pro výměnu stávajícího systému topení za kotel na pelety nebo geotermální tepelné čerpadlo. Rozvod tepla zajišťuje nízkoteplotní podlahové topení. Dále je zde krb, který nejen vytváří útulnou atmosféru, ale také dokonale zapadá do celého energetického konceptu domu.

Ochrana před letním vedrem

Tomuto problému byla věnována zvláštní pozornost. Důvodem byly jednak klimatické podmínky v údolí Wachau, které je jedním z nejteplejších regionů Rakouska, a jednak poměrně velká prosklená plocha. Spodní část jižní fasády je zastíněna sousedním domem, zatímco horní část nové nástavby stíní dřevěné lamely instalované zepředu. Ty odrážejí 96 % tepelné energie, protože mají koeficient útlumu Fc=0,04. V nejteplejších letních dnech poskytují nejlepší ochranu rolety na střešních oknech. Terasu na východní straně a prostor za ní potom před horkem chrání markýzy. Díky komínovému efektu vytvářenému krbem funguje velmi účinně noční větrání. Čerstvý
vzduch proniká do domu otevřenými okny ve fasádě a vydýchaný vzduch odchází
pryč v nejvyšším bodě domu skrze elektronicky ovládaná střešní okna. Jejich otevírání ovládá časovač; to znamená, že dům se větrá i večer ještě dříve, než obyvatelé dorazí domů. Dešťové senzory pak okna automaticky zavírají. Řada odborníků ve stavebnictví ovšem stále považuje okna za „slabou stránku“ a zdroj tepelných ztrát. Ve skutečnosti je ale rozhodující bilance mezi tepelnými ztrátami skrze okno hodnotou U), a to včetně tepelných mostů vzniklých při montáži, a využitelným solárním ziskem (hodnotou g) během topné sezóny. Katedra stavebnictví a životního prostředí Dunajské univerzity v Kremži provedla vyhodnocení energetické bilance střešních oken v domě u Venušiny zahrady a dospěla k následujícímu výsledku:

Všechna střešní okna na západní straně jsou osazena ve střeše o sklonu 34°. Vyhodnocení ukazuje, že tepelné ztráty lze z většiny kompenzovat solárním ziskem, a to zejména v přechodných obdobích, a že v březnu lze okna dokonce považovat za zdroj čistých energetických zisků. V zimních měsících nelze ztráty zcela kompenzovat. Pokles energetické bilance lze ovšem o třetinu snížit. Výsledkem je zjištění, že jeden metr čtvereční okenní plochy v domě má při pokojové teplotě 20 °C zápornou roční energetickou bilanci ve výši 43 kWh. To znamená, že využitelný solární zisk ve výši 77 kWh kompenzuje během celého roku asi dvě třetiny tepelných ztrát, které činí 120
kWh na jeden m2 plochy střešního okna. Při použití materiálů o větší tepelné kapacitě lze u těchto oken zvýšit využitelný solární zisk a zlepšit tak energetickou bilanci.


Střešní okna použitá v tomto projektu:

• Dřevěná okna GGL INTEGRA, zapuštěné zateplené lemování EDJ
2000

• Trojsklo plněné kryptonem

• Uw = 0,77 W/m2K

• Ug = 0,5 W/m2K

• g = 50 %

• tv = 65 %

• Ψ = 0,06 W/m


Životní prostředí

Materiály a ekologie

Toto moderní zahuštění zástavby v centru obce představovalo pro projektanty a stavební dodavatele zvláštní výzvu. Projekt komplikovala krátká doba výstavby, potíže s dodavateli i obtíže stavebního rázu. Z toho důvodu (ale také s ohledem na životní prostředí) se vlastník domu spolu s architekty rozhodl postavit nové horní patro, které na dvou stranách přesahuje původní budovu, s použitím prefabrikovaných dřevěných modulů s masivními lepenými stropními moduly. Ze statických důvodů jsou tyto moduly neseny pěti ocelovými rámy. Tepelná izolace střechy je provedena z kvalitních a ekologických dřevěných vláken.

Pro  zařízení využili Volker Dienst a Christoph Feldbacher ve značné míře neopracované přírodní dřevo a kladli při tom zásadní důraz na detaily. Vzdušnost prostoru podporují panely z přírodního jedlového dřeva, kterými jsou vodorovně obloženy všechny stropy a stěny. Podlahu tvoří též přírodní nahrubo řezané jedlové panely. Minimalistické zařízení zhotovené na míru a design schodů též pracuje s jedlovým dřevem a je dalším příkladem přesného provedení a vynikajícího zpracování typického pro stavební firmy Vorarlberska. Důraz na barvu a materiál klade pouze ústřední kuchyňská jednotka z materiálu Corian, kterou krásně doplňuje stůl z přírodního dubového dřeva. Ve sklepě byla odhalena kamenná zeď ze 14. stolení, která byla integrována do architektonického řešení.

V květnu 2014 získal dům u Venušiny zahrady dolnorakouskou cenu za dřevostavby
(niederosterreichischer Holzbaupreis) v kategorii rekonstrukcí a nástaveb.

Pohodlí

  • Denní osvětlení

Dům u Venušiny zahrady nabízí skvělé denní osvětlení. Horní patro je extrémně světlé a rovnoměrně osvětlené i v případě zamračené oblohy. Místnosti v horním patře mají v zimním období velký přísun denního světla při přes hustou okolní zástavbu.

  • Tepelné podmínky

Díky venkovnímu stínění střešních oken, dřevěnému parapetu podél jižní fasády a markýze na východní terase lze v horkých letních dnech výrazně snížit tepelnou zátěž domu. Cílená noční ventilace prostřednictvím strategicky rozmístěných oken (ventilační chlazení) umožňuje udržovat teplotu v místnosti po 98 % času pod 26 °C. Topení lze snadno regulovat a dosáhnout tak příjemné vnitřní teploty.

  • Kvalita vzduchu uvnitř domu

Mechanický systém ventilace v topné sezóně a dostatečné větrání automaticky ovládanými okny v přechodných obdobích a v létě zajišťuje vynikající kvalitu vzduchu v době, kdy koncentrace CO2 činí pouhých několik set ppm (což odpovídá venkovnímu vzduchu). Tato hodnota je hluboko pod 1000 ppm. Všechny povrchy v interiéru jsou zhotoveny z přírodního dřeva a neprodukují tedy prakticky žádné emise.

  • Spotřeba energie

Dům má sice silně zateplený plášť, ale aktivní využití solárních zisků (a to ještě v omezené míře) umožňuje kvůli jeho orientaci pouze úzký jižní štít vedoucí do ulice. Celková spotřeba energie na vytápění, ohřev vody a provoz elektrických spotřebičů je 82 kWh/m2a. Z důvodu orientace stávající budovy nelze efektivně použít tepelné kolektory a/nebo solární panely. Byly ale již zahájeny přípravy na instalaci solárního systému na sousední budově. Na topení se spotřebovává obnovitelná energie v podobě dřeva z vlastníkova lesa. Kromě kotle na dřevo je v domě ještě olejový kotel, který bude v provozu až do konce svojí životnosti. Přechod na energii z obnovitelných zdrojů v podobě účinného geotermálního tepelného čerpadla je již připraven.

  • Životní prostředí

Detailní analýza životního cyklu potvrzuje, že budova má velmi dobrou ekologickou bilanci. Úsporné prvky zajišťují sníženou spotřebu vody, aniž by to snižovalo uživatelský komfort. Díky lehké stavební konstrukci nové nástavby, která je zhotovena výhradně z místního dřeva, lze na konci životnosti více než 75 % domu recyklovat. A nejdůležitější ekologický faktor: v ovocném sadě, kde je povoleno stavět, žádný dům nevyrostl. Nová budova byla realizována v podobě patrové nástavby a výsledkem je inteligentní zahuštění zástavby. Díky úzké spolupráci s velmi zodpovědným a angažovaným vlastníkem domu se architektům Volkerovi Dienstovi a Christophovi Feldbacherovi podařilo vytvořit ve Venušině zahradě ukázkový projekt. Ten může jít příkladem v mnoha ohledech. Podařilo se zachovat cennou půdu a starý dům nyní přímo vyzařuje novou energii. Ukázkové je i architektonické řešení. Dům i přes moderní vzhled exteriéru skvěle zapadá do centra obce; uvnitř pak jde o pravý
architektonický šperk, kde stěny, stropy i nábytek splývá do jednoho harmonického celku.

Přístup ostatních obyvatel vsi nejlépe vystihl 93 letý soused: „Něco tak nádherného jsem za celý svůj dlouhý život neviděl.“ Cílem tohoto novátorského přístupu je  podpořit v tomto směru rozvoj center vesnic a měst i jinde než ve Willendorfu. 

Fotografie stavby

Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě Loft ve venušině zahradě