Velux logo

Hotel Thalia

Autor: Ivo Nahálka, ateliér Archina Místo: Praha, česká republika Fotograf: Jaroslav Hejzlar
Hotel Thalia

Dům č. p. 313 leží v chráněné památkové rezervaci hl. m. Prahy, která je od roku 1993 prohlášena za památku

světového kulturního dědictví Unesco. Jedná se o anonymní klasicistní stavbu ze 40. let 19. století postavenou

jako policejní ředitelství (Dům Unvertský). Jedním z největších lákadel hotelu Thalia je vedle výhodné polohy

přímo v centru města fascinující pohled na Prahu z nově vyprojektovaných střešních apartmánů. Ty zabírají

plochu cca 450 m˛ a je jich celkem sedm. Konstrukce krovu zůstala původní. Na tom, že hosté hotelu mohou

pobyt v Praze strávit v luxusním a přitom romantickém prostředí, se velkou měrou podílí řešení střešních oken,

která nejenže otevírají výhled na ojedinělé pražské panoráma, ale vpouštějí do interiéru i spoustu denního světla.

Pro optimální prosvětlení interiéru a zároveň splnění přísných protihlukových norem zvolil architekt střešní okna

VELUX. Původní sedlová střecha byla osazena 110 střešními okny v sestavách po šesti, čtyřech a třech oknech

GGL v měděném provedení s pomocnými prefabrikovanými nosníky EBY. Velikost a umístění sestav střešních

oken se muselo podřídit rozmístění pokojů v půdní vestavbě, konstrukci stávajícího krovu a požadavkům

památkové péče. Podle autora projektu byla všechna střešní okna navrhována tak, aby z vnějších pohledů

působila jako ateliérová, přitom však zaujala atypickým designem a nenarušila historický vzhled původně

klasicistní budovy z 19. století.