Velux logo

BedZED (Beddington Zero Energy Development)

Autor: Bill Dunster, ZEDfactory Místo: Londýn, Velká Británie Fotograf: Jason Rogers
BedZED (Beddington Zero Energy Development)

Jedná se o první „uhlíkově neutrální“ obytný soubor ve Velké Británii, který se nachází na místě bývalé čističky odpadních vod v rušné části londýnského předměstí Sutton. Smyslem BedZED bylo ukázat, že u velkých obytných souborů lze docílit vysoký stupeň udržitelnosti, která může být praktická a cenově efektivní. Cílem bylo snížit vliv na životní prostředí ve všech aspektech lidské činnosti - bydlení (výstavba, energie, jídlo, sociální aspekty), práce, doprava... Filozofie urbanistického konceptu vychází z potřeby dosažení vysoké hustoty zástavby, která umožňuje vznik souvislé komunity a nabízí kritické množství pro účely různých služeb, např. hromadné dopravy, ale na druhou stranu umožňuje pracování s objemem budov ve smyslu pasivních solárních zisků a oslunění. Součástí konceptu je maximální pasivní využití solární energie, osazení fotovoltaických panelů, nadstandardní tepelná izolace, kogenerační jednotka pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy nebo systémy na úsporu pitné vody. V projektu jsou přednostně použity materiály s nízkou svázanou primární energií (PEI) včetně materiálů přírodních nebo recyklovaných, u všech použitých materiálů je brán ohled na jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí. Rekuperační „větrné komíny“, obnovují cca 70% tepla z odpadního vzduchu a zároveň slouží jako charekteristický architektonický prvek celého souboru.

Fotografie stavby

BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development) BedZED (Beddington Zero Energy Development)