Velux logo

Aktivní novostavba v Melčické Dolině

Autor: Oximoron Místo: Melčická Dolina, Slovensko Fotograf: Oximoron
Aktivní novostavba v Melčické Dolině

Návrh konstrukčního řešení domu v Melčické Dolině byl pro autory projektu ze slovenského ateliéru Oximoron opravdovou výzvou. Inspiraci našli v experimentálním aktivním domě Sunlighthouse, jenž vznikl v rámci projektu VELUX Model Home 2020 a který je postaven v sousedním Rakousku na dosah od Vídně. Aktivní dům nejenže splňuje vysoké energetické nároky, ale zároveň je komfortní pro své uživatele. „Domy by měly sloužit lidem a čas v nich strávený by měl být příjemný. Hlavním cílem vzniku nízkoenergetických staveb by neměla být tedy jen úspora energie jako taková, ale mělo by jím být naplnění touhy bydlet či stavbu jinak užívat“.

Vysoké nároky, výzvy a překážky

Architekti si museli poradit s vysokými nároky zadavatelů a skloubit je s výzvami, které přinášelo samotné umístění projektu. Dům je postavený uprostřed panenské přírody na pozemku, který je lemován z jedné strany potůčkem s hustě porostlými břehy a na druhé straně malým lesíkem. Právě ten se stal jednou z hlavních překážek  - slunce totiž zapadá přímo za ním a v nejchladnějším období s nejkratšími dny v roce už v pravé poledne. Se zastíněním si ale architekti Boris Meluš a Martin Šichman nakonec dokázali poradit. „Navrhli jsme atypický dům, ve kterém světlo a teplo ze slunečních paprsků hraje hlavní roli. Každý úhel stěny a každé okno tu mají své opodstatnění,“ vysvětlují tvůrci.

Dům ze dřeva a slámy

Hlavním stavebním materiálem novostavby v Melčické Dolině je dřevo. Stěny jsou postaveny z nosných panelů, které tvoří dřevěné sloupky a desky OSB. Obvodové zdi a příčky jsou pak vyplněny nasucho ukládanými nepálenými cihlami, které jsou fixovány dřevěným laťováním. Vnitřní povrchovou úpravu tvoří hliněná omítka. Majitelé v souladu s přírodou zároveň využili slámy jako tepelné izolace. Pro zateplení celého objektu jí bylo nakonec potřeba 1 000 balíků, kterými dobrovolníci z řad studentů architektury se zájmem o přírodní stavitelství vyplnili obvodové zdi za pouhé 4 dny.

Zasklená střecha jako klíčový znak stavby

Celý návrh domu významně ovlivnila myšlenka získávání denního světla a tepla skrze střechu. Dům, který je situovaný na úpatí severního svahu, má velkou část střechy prosklenou. Okna umístěná v pozici střechy jsou méně náchylná na zastínění okolní vegetací, a do interiéru tak přináší velké množství přímého denního světla. Při řešení prosvětlení vnitřního prostoru se neopomíjela ani celková energetická bilance okna, přičemž solární zisky ze sluneční energie jsou u šikmé střechy vyšší než u jiného typu střechy.

Zasklený prostor tvoří jeden z ústředních architektonických prvků celého projektu. Pod ním vzniklo vnitřní atrium, které opticky zvětšuje prostor, prosvětluje interiér a podtrhuje komfort bydlení. Sestava střešních oken nejenže dodává ústřední místnosti domu dostatek denního světla, ale zároveň jej zásobuje teplem prostřednictvím solárních zisků a zajišťuje přirozenou ventilaci prostoru. Velká prosklená plocha by mohla činit problém především v letních měsících. Aby nedošlo k přehřívání prostoru, architekti využili systémové řešení od výrobce střešních oken a opatřili je venkovním stíněním, markýzami, které zabrání průstupu tepla do interiéru.

Sestava střešních oken s netradičními rozměry

Prosklenou část střechy tvoří sestava patnácti střešních oken VELUX. Okna jsou otevíratelná různými způsoby. Ve spodní řadě jsou umístěna výklopná střešní okna, která umožňují panoramatický výhled, a jedno elektricky ovládané střešní okno, které slouží k automatickému otvírání. Ostatní okna jsou kyvná s mechanickým nebo elektrickým ovládáním.

Použitá střešní okna mají pro středoevropský region netypické rozměry 1 140 x 1 400 mm, jedná se ovšem o standardní velikost používanou v projektech aktivních domů. V našich podmínkách se osazují menší okna, která zohledňují tradičně menší rozestup mezi krokvemi. Střešním oknům tedy autoři projektu museli přizpůsobit i návrh krokví.  Výsledek je ovšem přesvědčivý – více denního světla, panoramatický výhled a vyšší funkčnost střechy.

Při osazování střešních oken se kladl důraz na co nejmenší vzdálenost mezi rámy oken, návaznost na přiznané krokve a co nejlepší zateplení okolí oken. Dbalo se na každý detail, a to i například včetně úpravy středových žlabů mezi okny. Kvalitu provedení potvrdil i Blower door test při zkouškách vzduchotěsnosti obálky domu.

Markýzy pomáhají regulovat pasivní solární zisky

Otázka regulace solárních zisků je v případě střešních oken klíčová. Vstupu přímých slunečních paprsků do interiéru nejlépe zabrání venkovní stínění. V tomto případě dali majitelé na radu výrobce střešních oken a pořídili si automaticky ovládané venkovní markýzy VELUX se zabudovaným solárním panelem. Ten dobíjí baterie energií získanou ze slunečního záření. Dálkové ovládání na solární pohon umožňuje pohodlně manipulovat s markýzami, jež jsou umístěny i na těch střešních oknech, která jsou těžko dostupná. Markýzy se automaticky stahují a vytahují v závislosti na intenzitě slunečního svitu.

Přirozená ventilace pro zajištění čerstvého vzduchu

Sestava střešních oken neslouží jen k osvětlení prostoru, ale zároveň zajišťuje přísun čerstvého vzduchu do interiéru, který je důležitý jak v letním, tak zimním období. Právě princip přirozené ventilace patří mezi charakteristické znaky aktivních domů. Střešní okna v domě v Melčické Dolině jsou rozestavěna tak, aby majitelé mohli při větrání využít princip komínového efektu. Odvětrat celé podkroví je možné v rámci okenní sestavy. Okna ve spodní řadě nasávají studený vzduch, zatímco horní řada automaticky odvádí teplý a vydýchaný vzduch ven. Větrání je nejúčinnější při otevření vstupních dveří nebo oken na sever, která se nacházejí v přízemní části domu. Celková dispozice domu tak umožňuje rychlé a účinné větrání, které přispívá k zajištění kvalitního vnitřního prostředí.


Ekologické řešení s využitím dešťové vody

K ekologickému bydlení patří šetrné nakládání s energiemi, tedy i s vodou. Majitelé proto využívají i dešťovou vodu, která je ze střechy sváděna do trativodu (podzemní stavba sloužící ke vsakování dešťové vody), jenž ústí do nádoby s objemem 30 000 litrů. Systém je projektován tak, aby v průběhu roku nasbíral dostatek vody na dva nejsušší letní měsíce. Nasbíraná dešťová voda pak bude sloužit k zalévání užitkové zahrady.

Ekologické nakládání s vodou bylo jedním z důležitých kritérií, které dům musel splňovat. Netradičně se proto řešila i toaleta. Podle majitelů by totiž dům bez separační kompostovací toalety, která odděluje tuhý odpad od tekutého a dělá z něj kompost, nebyl skutečně ekologický.

Ojedinělý dům v aktivním standardu

Aktivní dům uprostřed slovenské přírody je unikátní projekt, při jehož vzniku majitelé i architekti kladli důraz na každý detail. Dům splňuje ekologické požadavky v každém ohledu. Ty mu ovšem neubírají na komfortu bydlení, právě naopak. Výsledkem je moderní dům, který překonává zažité standardy bydlení. Dům, jenž uspokojí potřeby majitelů a zároveň je plně samostatný a ohleduplný k životnímu prostředí.

Fotografie stavby

Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině Aktivní novostavba v Melčické Dolině